Smart Company

Smart Company

eDocu Správa majetku

Jste společnost s mnoha aktivy? Pak určitě dobře víte, že aktiva si stále vyžadují vaši pozornost a peníze: stahování/předávání, opravy, pověření, revize, kontroly, úložný prostor, bezpečnost... Co kdyby tohle všechno bylo automaticky řízené? Představte si vaše zaměstnance v situaci, kdy nemusejí použít počítač či papírové formuláře – všechny úkoly související s aktivy mohou spravovat prostřednictvím mobilních zařízení, např. předávání majetku prostřednictvím biometrického podpisu.

Vyskoušet demo Více

Výhody

 • Všechny procesy související s majetkem lze provést přímo na místě - zcela bez papírů
 • Zvýšená bezpečnost, životnost a využití
 • Ochrana před smluvními a jinými sankcemi kvůli pozdním kontrolám
 • Nonstop přístup ke všem informacím prostřednictvím iTagu (QR, NFC) na počítači nebo jakémkoliv mobilním zařízení

Příklad využití

 1. Firma koupí nový notebook, označí ho iTagem a zaeviduje do eDocu systému.
 2. Notebook je následně přiřazen zaměstnanci prostřednictvím bezpapírového předání na mobilním telefonu.
 3. Zaměstnanec podepíše digitální formulář prostřednictvím pera S-Pen.
 4. K profilu notebooku v systému jsou připojené informace tykající se přiřazeného zaměstnance, jakož i předávací protokol.

construction

eDocu Vozový park

Nyní můžete provádět a dokončit všechny procesy týkající se správy vozového parku přímo na místě - tam, kde se vozidlo nachází. Ať už se jedná o proces předání nebo kontrolu, záznam škody, stav najetých kilometrů, připomínku na opravu nebo pravidelný servis: eDocu Vozový park zpracovává všechny procesy na jednom místě, nonstop a jediné, co k tomu potřebujete, je smartphone. Kromě toho máte k dispozici přímo na místě všechny informace, technickou dokumentaci a požadované dokumenty v souvislosti s vozidlem.

Vyskoušet demo Více

Výhody

 • rychlý přístup ke všem informacím na místě prostřednictvím iTagu (QR, NFC); jediné, co potřebujete, je smartphone nebo jiné mobilní zařízení
 • všechny procesy jsou prováděny přímo na místě
 • přehled o celém vozovém parku přímo ze své kanceláře

Příklad využití

 1. Zaměstnanec vrátí auto po jeho využití.
 2. Manažer vozového parku naskenuje iTag auta, zkontroluje jeho zdokumentovaný stav před předáním a provádí kontrolu předání.
 3. Zaměstnanec digitálně podepíše předávací protokol na tabletu.
 4. Správce vytvoří úkol - mytí auta, technik vymění žárovku a vytvoří o tom pracovní záznam. Proces je ukončen po naskenování iTagu na klíčích auta a automatické změně stavu a umístění klíčů do skříňky.

eDocu Inventura

Zjednodušte Váš proces inventury! Užijte si jednoduchou implementaci prostřednictvím smartphonů, bezpapírový a hladký proces inventury přes iTag (QR, NFC, čárové kódy). Inventuru může provádět neomezený počet lidí najednou a nepotřebují k tomu žádné další zařízení. Současně mohou také systém využívat další zaměstnanci na aktualizaci informací týkající se údržby, kontroly, servisu nebo na přímé objednávky přes iTag.

Vyskoušet demo Více

Proč se vám to bude líbit?

 • Inventuru může provádět neomezený počet osob současně
 • Snadná integrace s jinými službami (správa aktiv, řízení vozového parku)
 • Časová efektivnost

Příklad využití

 1. V eDocu se nastaví rozsah a parametry inventury.
 2. Zaměstnanec naskenuje iTag přiřazený k určené místnosti a obdrží seznam všech položek určených na inventuru.
 3. Po naskenování iTagu požadovaných věcí je seznam položek aktualizován. K položkám se mohou přidat dodatečné informace o jejich aktuálním stavu (text, foto, audio, video).
 4. Výsledná zpráva se vygeneruje automaticky po ukončení procesu inventury.

construction

eDocu Evidence zaměstnance

Vaši zaměstnanci jsou vaším nejcennějším kapitálem a je klíčové mít o nich správné informace. Se službou eDocu Evidence zaměstnance budete mít systém, který zaznamenává dovednosti osob, jakož i související dokumentaci od začátku až po ukončení pracovního poměru. Pokud se služba rozšíří i o eDocu Správu majetku a eDocu Vozový park, můžete snadno propojit majetek firmy s konkrétními zaměstnanci a získat dokonalý přehled. A to nejlepší - vše bez nákladných investic do nových IT zařízení nebo zaměstnanců! Nabízíme “software jako službu“, což znamená, že platíte jen za to, co skutečně potřebujete.

Vyskoušet demo Více

Bude se vám to líbit, pokud:

 • zaznamenáváte pravidelnou fluktuaci zaměstnanců
 • se zabýváte výrobou, dopravou nebo jste prostě podnik s mnoha aktivy, zda zaměstnanci
 • pracujete v oblasti personálního managementu
 • rychle expandujete a/nebo neustále vytváříte nové týmy
 • máte mnoho poboček

Příklad využití

 1. Hledání vhodného kandidáta zahrnuje vytvoření jeho/jejího profilu s celou dokumentací a dovednostmi.
 2. Během náborového procesu se vytvářejí pracovní záznamy na zaznamenání telefonátů s kandidáty a také tikety na evidenci úkolů souvisejících s jednotlivým kandidátem. V případě přijetí je v profilu následně status “kandidát“ změněn na “zaměstnanec“.
 3. Týmy se vytvářejí na základě zaznamenaných dovedností zaměstnanců. Jejich způsobilost, kvalifikace a školení podle BOZP předpisů je možné zkontrolovat v průběhu sekundy.
 4. Každý majetek může být propojen s každým zaměstnancem; předávání majetku je jednoduché a řízené.

eDocu Poštovní evidence

Je na čase udělat velký krok směrem k bezpapírovému řízení společnosti! Žádné další papírové formuláře, podpisy a četné úkoly při řízení pošty - přiřaďte jeden jednoduchý iTag ke každé obálce a nechte eDocu Poštovní evidenci udělat zbytek za vás automaticky, včetně digitálního biometrického podpisu.

Vyskoušet demo Více

Výhody

 • Důležitý krok k bezpapírové společnosti
 • Plně automatizovaný proces včetně digitálního biometrického podpisu při doručení
 • Doplňková dokumentace propojená přímo s konkrétní zásilkou

Příklad využití

 1. Odesílatel připraví obálku (nalepí na ni spárován QR kód) a zároveň vytvoří virtuální obálku v eDocu.
 2. Po jejím obdržení na recepci převezme recepční obálku naskenováním QR kódu.
 3. Příjemci přijde automatická e-mailová notifikace o přijaté poště. Obálku pak převezme na základě digitálního podpisu předávacího dokumentu na mobilním zařízení.
 4. Odesílatel obdrží oznámení o doručení, stav obálky se změní na „doručena“ a zásilka je automaticky zařazena do poštovní knihy.

construction

eDocu Facility management

Jak by se vám zamlouval systém, který pomáhá spravovat informace o požadavcích na údržbu vašich zařízení? Pomůže vám sledovat důležité termíny, rozsah údržby a požadavky. Snadno zkontrolujete dodržování Vašich smluv o úrovni služeb, ale i svých subdodavatelů. Vaši technici se mohou efektivně připravit na kontroly a výkony na místě a vždy mají u sebe správné vybavení díky přímému interaktivnímu propojení zařízení s informacemi v databázi. Zařízení mají své iTagy (QR, NFC, BLE, GPS), aby tak zajistily přímý přístup k informacím a dokumentaci na místě.

Vyskoušet demo Více

Výhody

 • Spolehlivá evidence vykonané práce
 • Velmi jednoduché vytváření záznamů
 • Nižší riziko pokut a sankcí
 • Efektivní plánování a řízení úloh
 • Prodloužená životnost zařízení
 • Technici dělají rozhodnutí na základě všech relevantních informací

Příklad využití

 1. Hned po přijetí úkolu má technik k dispozici podrobné instrukce, návody, schémata a předpisy BOZP spojené s úkolem.
 2. Po příjezdu se technik zaregistruje v systému na stanovišti a zdokumentuje stav před provedením úkolu, zatímco obdrží seznam úkolů.
 3. Technik vytvoří pracovní záznam a připojí fotodokumentaci.
 4. Celý proces zjednodušují digitální formuláře s biometrickým podpisem.

eDocu Archiv

Hledáte bezpečné a vhodné řešení digitálního archivu, které bude ještě i cenově výhodné? Spravujte svou celou dokumentaci v digitálním archivu až po úroveň jednotlivého dokumentu. Všechny související informace (včetně pracovních záznamů a připomínek) jsou k dispozici spolu s kompletními přehledy a vyhledávacími funkcemi. Zároveň se dá velmi jednoduše ve fyzickém archivu najít vybraný dokument a v systému o něm aktualizovat všechny informace týkající se jeho stavu či umístění.

Vyskoušet demo Více

Výhody

 • snížení nákladů - bez nutnosti vlastnit fyzický archiv, menší vytíženost zaměstnanců
 • rychlejší přístup k dokumentům
 • různé skupiny uživatelů nebo třetí strana mohou mít přístup k jiným dokumentům
 • zvýšená bezpečnost

Příklad využití

 1. Nedávno podepsaná smlouva je označena QR kódem, zatímco fyzický originál je uložen v externím archivu.
 2. Informace ze smlouvy se vytěží pomocí OCR a uloží se spolu se skenem originálu a jeho stanovištěm.
 3. V případě, že je třeba zkontrolovat podmínky smlouvy, během několika sekund se v systému zobrazí vytížené informace, jakožto i sken originálu, zatímco systém zaznamenává všechny náhledy a změny.
 4. Když přijde moment skartace dokumentu, systém na to upozorní odpovědnou osobu.

construction

eDocu Odpočty měřičů

Jak by se vám zamlouval jednoduchý a intuitivní nástroj, který všem umožňuje snadno a rychle dělat odpočty na různých zařízeních? S eDocu Odpočty měřičů se odpočty prováděny pomocí mobilní aplikace OCR (přístupné přes fotoaparát smartphonu), která okamžitě vytváří důvěryhodné záznamy o skutečném stavu spotřeby. Celý proces je intuitivní a jednoduchý, proto není potřeba mít žádné speciální IT znalosti. Zákazníci zároveň získají okamžitý přístup k přehledu své spotřeby, historii fakturace atd.

Vyskoušet demo Více

Výhody

 • úspory nákladů a spokojenost zákazníků:
  • přesné údaje pomocí “samoodpočtu“
  • žádné plánované časy na povinný odpočet měřičů
 • důvěryhodná evidence o spotřebě pro všechny strany
 • zákazník se pomocí jednoho kliku dostane ke své agendě, fakturaci a přehledu spotřeby
 • žádná papírová dokumentace o odpočtech

Příklad využití

 1. Každý měřič spotřeby je označen vlastním iTagem. Zákazník oskenuje měřič svým smartphonem, systém automaticky rozpozná stav spotřeby pomocí OCR a uloží fotografii do systému (jako zálohu a důkaz).
 2. Poskytovatel služeb dostane ihned důvěryhodně naměřená data ze systému, které může dále zpracovávat.
 3. Zákazníci mohou kontrolovat svou spotřebu a faktury a v případě potřeby zaslat poskytovateli poptávku nebo kontaktovat jeho linku podpory.

Skip to

zkušební verze

"Získejte přístup do eDocu zdarma a vyzkoušejte si jeho používání.
Ano, je to opravdu tak jednoduché."

Reference

Facility management

Asset management a správa vozového parku

Smart Product

Muzeum světoznámého výrobce obuvi

Nejinovativnější obchodní centrum v Bratislavě

Důkazový server a správa budov

Facility management

Facility management

Vedení dokumentace k výrobkům a podpora zákazníků

Správa vozového parku

partner set 1 partner set 2

Máme víc!

Neustále se zlepšujeme a přidáváme nové funkce, přihlaste se k odběru

Děkujeme za váš zájem.