Smart Company

Smart Company

eDocu Správa majetku

Ste spoločnosť s mnohými aktívami? Potom určite dobre viete, že aktíva si stále vyžadujú vašu pozornosť a peniaze: preberania/odovzdávania, opravy, poverenia, revízie, kontroly, úložný priestor, bezpečnosť... Čo keby toto všetko bolo automaticky riadené? Predstavte si vašich zamestnancov bez nutnosti použiť počítač či papierové formuláre - môžu spravovať všetky úlohy súvisiace s aktívami prostredníctvom mobilných zariadení, napr. odovzdávanie majetku prostredníctvom biometrického podpisu.

Vyskúšať demo Viac

Výhody

 • Všetky procesy súvisiace s majetkom možno vykonať priamo na mieste – úplne bez papierov
 • Zvýšená bezpečnosť, životnosť a využitie
 • Ochrana pred zmluvnými a inými pokutami kvôli neskorým kontrolám
 • Nonstop prístup ku všetkým informáciám prostredníctvom iTagov (QR, NFC) na počítači alebo akomkoľvek mobilnom zariadení

Príklad využitia

 1. Firma kúpi nový notebook, označí ho iTagom a zaeviduje do eDocu systému.
 2. Notebook je následne priradený zamestnancovi prostredníctvom bezpapierového odovzdania na mobilnom telefóne.
 3. Zamestnanec podpíše digitálny formulár prostredníctvom pera S-Pen.
 4. K profilu notebooku v systéme sú pripojené informácie tykajúce sa priradeného zamestnanca, ako aj preberací protokol.

construction

eDocu Vozový park

Teraz môžete vykonávať a dokončiť všetky procesy týkajúce sa správy vozového parku priamo na mieste - tam, kde sa vozidlo nachádza. Či už sa jedná o proces odovzdania alebo kontrolu, záznam škody, stav najazdených kilometrov, pripomienku na opravu alebo pravidelný servis: eDocu Vozový park spracováva všetky procesy na jednom mieste, nonstop a jediné, čo k tomu potrebujete, je smartfón. Okrem toho máte k dispozícií priamo na mieste všetky informácie, technickú dokumentáciu a požadované dokumenty v súvislosti s vozidlom.

Vyskúšať demo Viac

Výhody

 • rýchly prístup ku všetkým informáciám na mieste prostredníctvom iTagu (QR, NFC); jediné, čo potrebujete, je smartfón alebo iné mobilné zariadenie
 • všetky procesy sú vykonávané priamo na mieste
 • prehľad o celom vozovom parku priamo zo svojej kancelárie

Príklad využitia

 1. Zamestnanec vráti auto po jeho využití.
 2. Manažér vozového parku naskenuje ITag auta, skontroluje jeho zdokumentovaný stav pred odovzdaním a vykonáva kontrolu odovzdania.
 3. Zamestnanec digitálne podpíše preberací protokol na tablete.
 4. Správca vytvorí úlohu - umytie auta, technik vymení žiarovku a vytvorí o tom pracovný záznam. Proces je ukončený po naskenovaní iTagu na kľúčoch auta a automatickej zmene stavu a umiestnenia kľúčov do skrinky.

eDocu Inventúra

Zjednodušte Váš proces inventúry! Užite si jednoduchú implementáciu prostredníctvom smartfónov, bezpapierový a hladký proces inventúry cez iTagy (QR, NFC, čiarové kódy). Inventúru môže vykonávať neobmedzený počet ľudí naraz a nepotrebujú k tomu žiadne ďalšie zariadenia. Súčasne môžu tiež systém využívať ďalší zamestnanci na aktualizáciu informácií týkajúcich sa údržby, kontroly, servisu alebo na priame objednávky cez iTagy.

Vyskúšať demo Viac

Prečo sa Vám to bude páčiť?

 • Inventúru môže vykonávať neobmedzený počet osôb súčasne
 • Jednoduchá integrácia s inými službami (správa aktív, riadenie vozového parku)
 • Časová efektívnosť

Príklad využitia

 1. V eDocu sa nastavia rozsah a parametre inventúry.
 2. Zamestnanec naskenuje iTag priradený k určenej miestnosti a obdrží zoznam všetkých položiek určených na inventúru.
 3. Po naskenovaní iTagu požadovaných vecí je zoznam položiek aktualizovaný. K položkám sa môžu pridať dodatočné informácie o ich aktuálnom stave (text, foto, audio, video).
 4. Výsledná správa sa vygeneruje automaticky po ukončení procesu inventúry.

construction

eDocu Evidencia zamestnanca

Vaši zamestnanci sú vaším najcennejším kapitálom a je kľúčové mať o nich správne informácie. So službou eDocu Evidencia zamestnanca budete mať systém, ktorý zaznamenáva zručnosti osôb, ako aj súvisiacu dokumentáciu od od začiatku až po ukončenie pracovného pomeru. Ak sa služba rozšíri aj o eDocu Správu majetku a eDocu Vozový park, môžete ľahko prepojiť majetok firmy  s konkrétnymi zamestnancami a získať dokonalý prehľad. A to najlepšie - všetko bez nákladných investícií do nových IT zariadení alebo zamestnancov! Ponúkame 'softvér ako službu', čo znamená, že platíte len za to, čo skutočne potrebujete.

Vyskúšať demo Viac

Bude sa Vám to páčiť, ak:

 • zaznamenávate pravidelnú fluktuáciu zamestnancov
 • sa zaoberáte výrobou, dopravou alebo ste jednoducho podnik s mnohými aktívami, či zamestnancami
 • pracujete v oblasti personálneho manažmentu
 • rýchlo expandujete a/alebo neustále vytvárate nové tímy
 • máte mnoho pobočiek

Príklad využitia

 1. Hľadanie vhodného kandidáta zahŕňa vytvorenie jeho/jej profilu s celou dokumentáciou a zručnosťami.
 2. Počas náborového procesu sa vytvárajú pracovné záznamy na zaznamenanie telefonátov s kandidátmi a tiež tikety na evidenciu úloh súvisiacich s jednotlivými kandidátom. V prípade prijatia je v profile následne status „kandidát“ zmenený na „zamestnanec“.
 3. Tímy sa vytvárajú na základe zaznamenaných zručností zamestnancov. Ich spôsobilosť, kvalifikácia a školenie podľa BOZP predpisov je možné skontrolovať v priebehu sekundy.
 4. Ku každému zamestnancovi je možné priradiť majetok môže byť prepojený s každým zamestnancom; odovzdávanie majetku je jednoduché a riadené.

eDocu Poštová evidencia

Je na čase spraviť veľký krok smerom k bezpapierovému riadeniu spoločnosti! Žiadne ďalšie papierové formuláre, podpisy a početné úlohy pri riadení pošty - priraďte jeden jednoduchý iTag ku každej obálke a nechajte eDocu Poštovú evidenciu spraviť zvyšok za vás automaticky, vrátane digitálneho biometrického podpisu.

Vyskúšať demo Viac

Výhody

 • Dôležitý krok k bezpapierovej spoločnosti
 • Úplne automatizovaný proces vrátane digitálneho biometrického podpisu pri doručení
 • Doplňujúca dokumentácia prepojená priamo s konkrétnou zásielkou

Príklad využitia

 1. Odosielateľ pripraví obálku (nalepí na ňu spárovaný QR kód) a zároveň vytvorí virtuálnu obálku v eDocu.
 2. Po jej doručení na recepciu prevezme recepčná obálku naskenovaním QR kódu.
 3. Príjemcovi príde automatická e-mailová notifikácia o prijatej pošte. Obálku potom prevezme na základe digitálneho podpisu preberacieho dokumentu na mobilnom zariadení.
 4. Odosielateľ dostane notifikáciu o doručení, stav obálky sa zmení na doručený a zásielka je automaticky zaradená do poštovej knihy.

construction

eDocu Facility management

Ako by sa Vám pozdával systém, ktorý pomáha spravovať informácie o požiadavkách na údržbu vašich zariadení? Pomôže vám sledovať dôležité termíny, rozsah údržby a požiadavky. Ľahko skontrolujete dodržiavanie Vašich zmlúv o úrovni služieb, ale aj svojich subdodávateľov. Vaši technici sa môžu efektívne pripraviť na kontroly a výkony na mieste a vždy majú pri sebe správne vybavenie vďaka priamemu interaktívnemu prepojeniu zariadení s informáciami v databáze. Zariadenia majú svoje iTagy (QR, NFC, BLE, GPS), aby tak zabezpečili priamy prístup k informáciám a dokumentácii na mieste.

Vyskúšať demo Viac

Výhody

 • Spoľahlivá evidencia vykonanej práce
 • Veľmi jednoduché vytváranie záznamov
 • Nižšie riziko pokút a sankcií
 • Efektívne plánovanie a riadenie úloh
 • Predĺžená životnosť zariadení
 • Technici robia rozhodnutia na základe všetkých relevantných informácií

Príklad využitia

 1. Hneď po prijatí úlohy má technik k dispozícii podrobné inštrukcie, návody, schémy a predpisy BOZP spojené s úlohou.
 2. Po príchode sa technik zaregistruje v systéme na stanovišti a zdokumentuje stav pred vykonaním úlohy, zatiaľ čo obdrží zoznam úloh.
 3. Technik vytvorí pracovný záznam a pripojí fotodokumentáciu.
 4. Celý proces zjednodušujú digitálne formuláre s biometrickým podpisom.

eDocu Archív

Hľadáte bezpečné a vhodné riešenie digitálneho archívu, ktoré bude ešte aj cenovo výhodné? Spravujte svoju celú dokumentáciu v digitálnom archíve až po úroveň jednotlivého dokumentu. Všetky súvisiace informácie (vrátane pracovných záznamov a pripomienok) sú k dispozícii spolu s kompletnými prehľadmi a vyhľadávacími funkciami. Zároveň sa dá veľmi jednoducho vo fyzickom archíve nájsť vybraný dokument a v systéme o ňom aktualizovať všetky informácie týkajúce sa jeho stavu či umiestnenia.

Vyskúšať demo Viac

Výhody

 • zníženie nákladov – bez nutnosti vlastniť fyzický archív, menšia vyťaženosť zamestnancov
 • rýchlejší prístup k dokumentom
 • rôzne skupiny používateľov alebo tretia strana môžu mať prístup k iným dokumentom
 • zvýšená bezpečnosť

Príklad využitia

 1. Nedávno podpísaná zmluva je označená QR kódom, zatiaľ čo fyzický originál je uložený v externom archíve.
 2. Informácie zo zmluvy sa vyťažia pomocou OCR a uložia sa spolu so skenom originálu a jeho stanovišťom.
 3. V prípade, že je potrebné skontrolovať podmienky zmluvy, v priebehu niekoľkých sekúnd sa v systéme zobrazia vyťažené informácie ako aj sken originálu, zatiaľ čo systém zaznamenáva všetky náhľady a zmeny.
 4. Keď treba dokument skartovať, systém na to upozorní zodpovednú osobu.

construction

eDocu Odpočty meračov

Ako by sa vám pozdával jednoduchý a intuitívny nástroj, ktorý všetkým umožní ľahko a rýchlo robiť odpočty na rôznych zariadeniach? S eDocu Odpočty meračov sa odpočty vykonávajú pomocou mobilnej aplikácie OCR (prístupnej cez fotoaparát smartfónu), ktorá okamžite vytvára dôveryhodné záznamy o skutočnom stave spotreby. Celý proces je intuitívny a jednoduchý, preto nie je potrebné mať žiadne špeciálne IT znalosti. Zákazníci zároveň získajú okamžitý prístup k prehľadu svojej spotreby, histórii fakturácie atď.

Vyskúšať demo Viac

Výhody

 • úspory nákladov a spokojnosť zákazníkov:
  • presné údaje pomocou “samoodpočtu“
  • žiadne plánované časy na povinný odpočet meračov
 • dôveryhodná evidencia o spotrebe pre všetky strany
 • zákazník sa pomocou jedného kliku dostane k svojej agende, fakturácii a prehľade spotreby
 • žiadna papierová dokumentácia o odpočtoch

Príklad využitia

 1. Každý merač spotreby je označený vlastným iTagom. Zákazník oskenuje merač svojím smartfónom, systém automaticky rozpozná stav spotreby pomocou OCR a uloží fotografiu do systému (ako zálohu a dôkaz).
 2. Poskytovateľ služieb dostane ihneď dôveryhodne namerané dáta zo systému, ktoré môže ďalej spracovávať.
 3. Zákazníci môžu kontrolovať svoju spotrebu a faktúry a v prípade potreby zaslať poskytovateľovi požiadavku alebo kontaktovať jeho linku podpory.

Skip to

skúšobná verzia

"Získajte prístup do eDocu zdarma a vyskúšajte si jeho používanie.
Áno, je to naozaj tak jednoduché."

Referencie

Facility management

Asset management a správa vozového parku

Smart Product

Múzeum svetoznámeho výrobcu topánok

Najinovatívnejšie obchodné centrum v Bratislave

Dôkazový server a správa budov

Facility management

Facility management

Vedenie dokumentácie k výrobkom a podpora zákazníkov

Správa vozového parku

partner set 1 partner set 2

Máme viac!

Neustále sa zlepšujeme a pridávame nové funkcie, prihláste sa k odberu

Ďakujeme za váš záujem.